Om oss

Ekstaden AB grundades 2006 och ägs av Martin Holmner. Bolaget är ett lokalt fastighetsbolag med bostäder och lokaler i Oskarshamn. Verksamheten är inriktad på ett långsiktigt ägande av egna fastigheter. Genom att själva förvalta, förädla och utveckla kan vi erbjuda attraktiva bostäder och arbetsplatser.

Värdegrund

Utveckling, Respekt, Engagemang

Vision

Ekstaden ska vara människors och företags självklara val för boende och lokaler.

Affärside

Långsiktigt äga, förvalta och förädla människors boende och arbetsplatser.

Ekstaden AB