Gemensamma utrymmen och utemiljö

Gemensamma utrymmen och utemiljö

Tvättstuga

Tvättstugorna är bokningsbara alla dagar. Att boka en tvättid gör du på bokningstavlan i tvättstugan. 

Efter avslutad tid ska utrymmet och maskinerna rengöras noga. Lämna tvättstugan som du själv vill hitta den. Läs och följ instruktionerna för maskinerna som finns. Mattor och dylikt får ej tvättas maskinerna. Upptäcker ni något fel ska detta omedelbart anmälas till felanmälan.

Trapphus

Trapphuset är utrymningsvägen vid brand. Av säkerhetsskäl får därför inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra brännbara föremål lämnas i våra trapphus och entréer. Sjukhuspersonal ska kunna komma fram enkelt om olyckan är framme och föremål som ligger i trapphusen försvårar även för vår städpersonal.

Förråd

Varje lägenhet har ett tillhörande förråd. Att ställa föremål utanför sitt förråd är förbjudet på grund av brand och säkerhetsskäl. Det är förbjudet att byta förråd.

Marklägenhet

De hyresgäster som bor på markplan och har en uteplats ska hålla den välvårdad och inte användas som förvaring. Växtligheten på uteplatsen är hyresgästens ansvar och den ska vara välskött. Behöver du låna en gräsklippare så finns detta att låna, kontakta vårt kontor så hjälper vi dig.

Cykelparkering

Cyklar ska ställas i anvisade cykelförråd eller cykelställ som finns på gården. Tänk på att cykelförråden är till för cyklar som är i bruk och används regelbundet. Cyklar som ej är i bruk ska förvaras i ert egna förråd.

Utemiljö

Alla som bor på området har ett gemensamt ansvar att hjälpas åt att vårda vår utemiljö, släng inte fimpar på marken och använd papperskorgarna på gården. Kontakta oss om du uppmärksammar någon form av skadegörelse.