Att vara hyresgäst

Nedanför kan du ta del av lite information om hur det är att vara hyresgäst hos oss!

INFLYTTNING

Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse. Elabonnemanget måste anmälas till Oskarshamn Energi. Alla fastigheter och lägenheter har fiber installerat i lägenheten. De fastigheter som har Telia fiber anmäler du det på Telias hemsida alt ringer +46 90200.

BETALNING AV HYRAN

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före månadsskifte. Avierna delas ut varje kvartal. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten. 

HEMFÖRSÄKRING

Du skall ha en egen hemförsäkring för ditt skydd och dina ägodelar. Det gäller för skador både i bostaden och källare o vindsutrymmen. Hemförsäkringen gäller skador som uppstår vid tex stöld och brand. Fastighetsbolagets försäkring täcker enbart skador på byggnaden och täcker inte din egendom.

BRANDINFORMATION

Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur man direkt skall agera om brand uppstår.

Grundregel:

Rädda – Varna – Larma(via 112) – Släck

RÖKNING FÖRBJUDEN

Rökning förbjuden är det i alla lägenheter, lokaler och kontor samt alla gemensamhetsutrymmen. 

BRANDVARNARE

Lägenheten är försedd med brandvarnare. Du ansvarar för att testa så den fungerar och felanmäler om den inte fungerar. Batteriet är du själv ansvarig att byta och bekosta.

HUR LÅNG UPPSÄGNINGSTID HAR JAG?

All uppsägning skall ske skriftligen. Uppsägningen skall vara oss tillhanda den sista dagen i månaden, för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt hyresgästlagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

NÄR DU FLYTTAR

Besiktning av lägenheten görs när lägenheten är tom och tid efter överenskommelse. Lägenheten skall vara väl städad och rengjord, glöm ej kyl, frys, balkong, källar-eller vindsförråd. Hyresgästföreningen har en bra mall / lathund för hur städningen ska utföras.
Samtliga nycklar till lägenheten skall lämnas tillbaka. Fullgör du inte dina skyldigheter här ovan så måste vi debitera dig för utförd iordningställande.