Ekstaden är ett lokalt fastighetsbolag i Oskarshamn med bostäder och lokaler.
Fastigheterna är placerade i centrala Oskarshamn med omnejd.
Kontakt oss
Ekstaden är ett lokalt fastighetsbolag i Oskarshamn med bostäder och lokaler.
Lorem ipsum.
Våra bostäder

Om oss

Ekstaden AB grundades 2006 och ägs av Martin Holmner. Bolaget är ett lokalt fastighetsbolag med bostäder och lokaler i Oskarshamn. Verksamheten är inriktad på ett långsiktigt ägande av egna fastigheter. Genom att själva förvalta, förädla och utveckla kan vi erbjuda attraktiva bostäder och arbetsplatser.